2020 m., minėdami Mokyklų bendruomenių metus, telkėme gimnazijos bendruomenę, įtraukdami mokinius, tėvus, mokytojus bei kitus gimnazijos darbuotojus į nuoseklią ir aktyvią veiklą gimnazijoje. Kūrėme dialogą tarp atskirų bendruomenės narių ar grupių, siekėme užtikrinti saugią ir pozityvią emocinę aplinką, pagrįstą visų gimnazijos bendruomenės narių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, ugdėme visų bendruomenės narių bendrąsias kompetencijas.

 

Projekto ataskaitą parsiųsti.