Integruota pilietiškumo, istorijos, muzikos, fizinio ugdymo pamoka ant Juknaičių alkakalnio Baltų vienybės dienai paminėti.

1236m. rugsėjo 22d. Saulės mūšyje buvo nugalėtas Kalavijuočių ordinas. Kalavijuočių okupuoti latviai buvo verčiami kovoti prieš žemaičius, tačiau Saulės mūšyje, latviai atsitraukė ir įrodė mūsų vienybę, mūsų bendrą kilmę.

Šiam įvykiui paminėti Latvijoje, Lietuvoje minima Baltų vienybės diena. Nuo 2014 m. Šilutės pirmojoje gimnazijoje tradiciškai minima Baltų diena. Rugsėjo 25 d. istorijos mokytoja L.Toliušienė inicijavo integruotą  pamoką Baltų vienybei paminėti ant Juknaičių alkakalnio.

 

 Prieš išvyką mokytoja N. Titienė su savo mokiniais parengė parodą „Baltų ženklai“, istorijos pamokoje  peržiūrėjome filmą „Saulės mūšis“, fizinio ugdymo mokytoja I.Žalgevičienė parengė komandines užduotis klasėms, saugaus elgesio kelyje, dviračiu važiavimo taisykles priminė policijos pareigūnė .Degantys deglai, valstybės himnas, legenda apie Juknaičių alkakalnį, dviračiais įveiktas beveik 30 km kelias, komandinės fizinio ugdymo užduotys  apjungė mus. Mokinius lydėjo mokytojai G. Pocienė, S.Ranauskas, I. Šulgienė, V.Kirijanovas, visuomenės sveikatos specialistė E.Gurijanova bei vairuotojas Antanas.

Pamoka kelyje, ant alkakalnio, bendraklasių būryje saulei šviečiant ir vėjui lydint buvo pilna emocijų. Manau, kad liks atmintyje. Toks tikslas ir buvo. 

 

Informaciją parengė istorijos mokytoja L.Toliušienė