Nuo susitikimų su įdomiais mūsų krašto žmonėmis iki svajonių miestų kūrimo bei užsiėmimų netradicinėse erdvėse - Šilutės pirmojoje gimnazijoje startuoja Praktinių studijų dienos. III a susitiko su poetu, renginių vedėju, mūsų gimnazijos mokiniu M.Budraičiu, klausėsi jo eilių, sužinojo, kaip siekti savo tikslo,  o vėliau ir patys paragavo kūrėjo duonos dirbdami grupėse ir pristatydami savo tekstus klasei. Artimiausiu metu trečiokai sudės savo tekstus ir nuotraukas į knygą bei pristatys kitiems. 

Kitų klasių veiklos: 

Ic klasės auklėtojas A.Gečas pasakoja: "Mūsų tema "Šilutės krašto vandens keliai" ir mes, I c klasė, aplankėme Mingę, Krokų lankos ežerą, Ventės ragą, plaukėm Atmata, pro Kniaupo įlanką, matėm Vilhelmo kanalą ir grįžome į Mingę. Buvo nuostabi kelionė ir dar ir dar kartą pamatai, koks puikus mūsų kraštas. Mylėkite jį."

III a klasė 

II a klasė

I c klasė

III c klasė

I a klasė

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas