ŠILUTĖS PIRMOJE GIMNAZIJOJE

TĘSIAMAS NUOTOLINIS MOKYMAS(IS) 

NUO 2020 M. LAPKRIČIO 9 D. IKI GRUODŽIO 22  D.

 1. Nuotolinis mokymas(is) vyks pagal buvusį pamokų tvarkaraštį.
 2. Dalykų nuotolinį mokymą(si) sudaro vaizdo pamokos gimnazijos virtualioje mokymo aplinkoje (toliau – VMA) per Moodle BigBluButton (toliau – BBB), savarankiškas mokinio darbas, vertinimas ir refleksija.
 3. Mokytojai kiekvienos pamokos mokomąją medžiagą pateikia gimnazijos VMA pagal pamokų tvarkaraštį.
 • Kai vyksta sinchroninis mokymas(is) (vaizdo pamokos), mokiniai ir mokytojai jungiasi gimnazijos virtualioje aplinkoje BBB įrankiu su vaizdo kameromis.
 • Kai vyksta asichroninis mokymas(is) (mokiniams pateikiamos užduotys), mokytojas pamokų tvarkaraštyje nurodytu laiku yra pasiekiamas mokiniams VMA.
 • Kiekvienas mokytojas supažindina mokinius su nuotolinio mokymo(si) taisyklėmis (kaip bus pateikiamos užduotys, nurodomi atlikimo būdai ir laikas, konsultavimas, vertinimas, refleksija).
 1. Mokiniai arba mokinių tėvai turi informuoti klasės vadovus, jei dėl ligos mokinys negali dalyvauti nuotoliniame mokyme.
 2. Tėvai užtikrina mokinių nuotolinio mokymosi namuose sąlygas (mokiniai privalo turėti  dalykų vadovėlius, sąsiuvinius, pratybas,  IKT priemones).
 3. Pamokos pildomos ir įvertinimai fiksuojami elektroniniame dienyne TAMO vadovaujantis galiojančia gimnazijos tvarka.
 4. Neformaliojo švietimo veiklos vykdomos nuotoliniu būdu gimnazijos VMA.
 5. Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu.
 6. Kita informacija mokiniams, tėvams/globėjams yra (bus) pateikiama per e dienyną ir gimnazijos  svetainėje   www.pirmojigimnazija.lt.
 7. Susisiekti su gimnazijos administracija ir pagalbos mokiniui specialistais galima nuotoliniu būdu (e paštu ir telefonais) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.


 Vardas, pavardė, pareigos

E pašto adresas

Telefono Nr.

Laima Spirgienė, direktorė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

861297228

Laimutė Eglinskienė, pav. ugdymui

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

865279524

Daiva Jakienė, pav. ugdymui

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

867434072

Diana Rumšienė, pav. ugdymui

d.rumšŠis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

867020166

Rūta Gagiene, psichologė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

860504080

Daiva Peštenienė, soc. pedagogė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

868563030

Laima Jablonskytė, bibliotekininkė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

861535402