LIETUVOS POLICIJA

Policija informuoja, kad mokymasis iš namų naudojant technologijas tapo iššūkiu mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Policijos duomenimis vis daugiau atsiranda mokinių ar pašalinių asmenų, kurie nuotolines pamokas bando apsunkinti ar net sutrukdyti.

Mokytojai fiksuoja ne vieną atveją, kai mokiniai perduoda savo prisijungimo duomenis ar persiunčia online pamokų nuorodas pašaliniams asmenims. Pastarieji trukdo pamokas, tyčiojasi, vartoja necenzūrinius žodžius ar siuntinėja įvairius nepadorius vaizdelius.

VIRTUALIAI VYKSTANTI PAMOKA YRA VIEŠA ERDVĖ

ATKREIPIAME DĖMĖSĮ, KAD UŽ VIRTUALIOJE ERDVĖJE ATLIKTUS NETEISĖTUS VEIKSMUS TEKS ATSAKYTI

Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos ar Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas, netinkamo turinio platinimas elektroninėje erdvėje UŽTRAUKIA BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ

Necenzūriniai žodžiai ar gestai online ar viešoje erdvėje girdint kitiems asmenims, kiti tyčiniai veiksmai, kurie įžeidžia kitą asmenį - užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Jei vaikai perduoda prisijungimo duomenis kitiems asmenims už jų netinkamą elgesį atsakingi tėvai arba teisėti globėjai.

Policija ragina rimtai žiūrėti į nuotolinį mokymąsi ir pataria:

  • Mokiniams niekada neperduoti savo prisijungimo prie elektroninių dienynų (ar kitų paskyrų) slaptažodžių pašaliniams asmenims ⛔️, nes taip gali būti pasisavinti ir kiti Jūsų duomenys.
  • Online pamokose bendrauti mandagiai ir draugiškai.
  • Nesiuntinėti iš mokytojų gautų nuorodų svetimiems žmonėms.
  • Tėvams domėtis ugdymosi procesu, pakontroliuoti jo eigą.
  • Mokytojams šalinti netinkamai besielgiančius ar pašalinius asmenis iš grupės ar nuotolinės pamokos.
  • Netoleruoti elektroninių patyčių‼ Nepalaikyti jų atsiradimo ar platinimo.
  • Apie tokius netinkamus atvejus galima pateikti informaciją elektroninėmis priemonėmis per lt