STEAM klasėje įgyvendinamos gilesnės STEAM dalykų (matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, technologijų, inžinerijos, menų/dizaino) programos, bendradarbiaujant su verslo ir mokslo įstaigomis. Sudaromos sąlygos užsiėmimams vykdyti netradicinėse aplinkose, naudotis laboratorijomis. Užsiėmimus ves įvairių mokslo įstaigų specialistai.

Mokiniai rengs iš STEAM dalykų mokslinius tiriamuosius darbus. Pageidaujantys mokytis STEAM klasėje priimami pagal mokinių tėvų prašymus, prašymo formoje pažymėję ⁜ pageidauju mokytis STEAM klasėje. Pirmumas teikiamas mokiniams, kurie iš gamtos mokslų ir matematikos turi aukštesnius pažymius

Registracija