Kas labiausia nustebino mane Kaune?

Spalio pabaigoje Šilutės pirmosios gimnazijos antrokai gimnazistai kartu su savo auklėtojais Irena Šulgiene, Algirdu Geču, Jūrate Leoniene  vyko į edukacinę kelionę Kaune giliau susipažinti su laikinąja Lietuvos sostine, joje esančia istorine Prezidentūra ir kitais kadaise svarbią funkciją atlikusiais pastatais.

Pirmoji stotelė - istorinė Prezidentūra, veikusi tik 21 metus. Apžiūrėjome trijų tarpukario metu valdžiusių prezidentų statulas – Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio ir Kazio Griniaus. Plačiau apie jų veiklą Lietuvos labui sužinojome Prezidentūros viduje, pasakojant gidei. Vienas iš įsimintiniausių ir labiausiai nustebinusių faktų tai, jog A. Stulginskio dukra gyvena iki šiol ir jai net 101 metai! Moteris įsikūrusi JAV, jos vaikai kalba lietuviškai. Gidė pasakojo, kad autentiškos Prezidentūroje likusios tik išorinės sienos. Buvo labai įdomu pamatyti Lietuvos Tarybos nutarimo dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dokumento originalą, parašytą lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Pasibaigus ekskursijai Prezidentūroje, toliau kelionę tęsėme Kauno senamiestyje. Mus pasitiko kita gidė, kuri vaizdingai pasakojo apie įvairius senamiestyje esančius pastatus, jų paskirtį tarpukariu. Svarbu paminėti, jog Kauno žydai labai stipriai prisidėjo prie miesto modernėjimo. Vienas iš mums rodytų pastatų - žydų bankas. Vykus Kauno holokaustui, iš 27 tūkstančių miesto žydų liko tik 2 tūkstančiai...

Sustojome prie dabartinio muzikinio teatro, kuris tarpukariu atliko valstybės teatro funkciją. Seniau teatre veikė opera, baletas, drama. Šį teatrą įkūrė Kipras Petrauskas – garsus to meto operos solistas. Įdomus faktas apie šią vietą tai, kad Romas Kalanta, protestuodamas prieš tarybinį režimą, ten susidegino.

Viena iš paskutiniųjų stotelių buvo toliau nuo turistų lankomų objektų. Gidė minėjo, jog ne visi Kauno gyventojai ją žino. Tai gyvenamasis namas su labai išskirtine architektūra - istorizmo stiliaus. Šiam stiliui būdingas praeities meno stilių pakartojimas. Tarpukariu namas buvo banko tarnautojų būstinė. Pastato grožis visus nustebino.

Pasibaigus ekskursijai po tarpukario Kauną, mums buvo skirtas laisvas laikas. Gimnazistams ekskursija paliko didelį įspūdį, buvo naudinga sužinoti apie tarpukario Kauną - laikinąją Lietuvos sostinę ir visa tai padėjo pasikartoti istorijos pamokas.

 

Danielė Matulevičiūtė, IIa kl.