„Duok Dieve, kad tavo laikai būtų lengvesni už mano“, - linkėjo K.Donelaitis ateities kartoms. Pripažinkime, lyg tokie buvo laikai ir atėję  - mokėmės ko ir kur norėjome, keliavome, o užbaigdami dar vienus metus vis tiek viliamės, kad pandemija amžinai nesitęs ir mes vėl gyvensime kaip didysis poetas linkėjo...

„Kiekvienam daryti gera/ Savo darbu ir žodžiu...“ - irgi rašė Apšvietos poetas. Ir ne vienas trečiokas gimnazistas būna sužavėtas K.Donelaičio nuoširdumo ir darbštumo,  kalbų mokėjimo, barometrų, net fortepijono gamybos, sodo veisimo... Nors poemos tekstas, nagrinėjamas mokykloje, nėra paprastas, visgi jaunuoliams pavyksta atrasti raktą į paslaptingą literatūros pasaulį. Uolusis pastorius kaip tik šiuo metu „bendrauja“ su trečiokais gimnazistais, bylodamas „Metų“ išmintį, kur pabrėžia saiko principą, gamtos ir žmogaus dermę, Dievo ir darbo svarbą, o mes pasmalsaukime, ką parašytų Mažosios Lietuvos dainiui jo poemą skaitę mokiniai. O čia tekstas, įkvėpęs laiškus: http://paaugliams.skaitymometai.lt/index.php?755641928

 „Gerb. Donelaiti, esate žmogus iš praeities ir man dėl to labai liūdna, nes norėčiau Jus pažinti artimiau. Žmonių gyvenimas nuo XVIII a. labai pasikeitė, jis nebėra toks pat. Žmonių gyvenimas ir aplinka labai skiriasi nuo to laiko, kurį Jūs aprašėte poemoje "Metai". XXI a. daug paprastesnis. Atsirado daug įvairiausių naujų išradimų, kurie palengvina žmonių darbus. Jūs, Donelaiti, savo poemas rašėte ranka, o mes dabar tai galime daryti kompiuteriais. Atsirado mašinos, be kurių žmonės tikriausiai neįsivaizduoja savo gyvenimo. Labai gaila, jog žmonės taip jau nebebrangina metų laikų... Derlius nėra toks svarbus, nes viską dabar gali rasti prekybos centruose, lentynos "lūžta" nuo prekių jose. Jei derlius būna blogas, galime viską parsisiųsti iš kitų šalių, ko nebuvo galima jūsų laikais, nes neturėjote tam priemonių. Nepaisant šių visų naujovių nepasikeitė meilė, kitos vertybės ir supratimas, ką reiškia gėris. Šių laikų gyvenime galime rasti žmonių, kurie yra panašūs iš Jūsų poemos "Metai", kaip Pričkus, Krizas, Dočys ir kiti...“ Izabelė Sudeikytė

„ ... Galiu drąsiai jums parašyti, kad jūsų sukurta epinė poema „Metai” pasiekė visų lietuvių širdis. Jums nereikia jaudintis, nes šis kūrinys, parašytas Jūsų, užbaigtas ir išleistas Liudviko Rėzos...“  Domantas Barkauskas

„Gerbiamas Kristijonai Donelaiti, dėkoju jums už Jūsų laiką, skirtą man, ir labai džiaugiuosi jūsų laišką gavusi. Jūsų atsiųstame laiške perskaičiau, kad Jūs planuojate iš praeities atvykti į dabartį, bet nežinau, ar verta taip pasielgti. Pirmiausia norėčiau jums pranešti gerų naujienų, tai yra, kad jūsų rankraščiai buvo surinkti Liudviko Rėzos ir išleisti pavadinimu „Metai“. Jūsų kūrinys tapo toks populiarus, kad net buvo išleistas įvairiomis skirtingomis kalbomis ir paplito po visą pasaulį, kur jūsų meistriškumas yra giriamas. Bet svarbiausia yra tai, kad jūsų kūrinys yra labai svarbus pačioje Lietuvoje. Šis kūrinys yra tapęs privalomu lietuvių literatūros kūriniu, tad jūsų kūrinį yra perskaitę tūkstančiai lietuvių. Šiuo metu ir aš pati mokykloje mokausi apie jus ir jūsų kūrinį...“ Goda Girgždytė

„Gerb. pone Kristijonai Donelaiti, Jums rašo Šilutės pirmosios gimnazijos mokinė Lukrecija iš ateities. Norėčiau su Jumis pasidalyti, kaipgi tas 21 amžiaus žmonių pasaulis atrodo. Kol dar buvote gyvas, pasaulis, gyvenimo būdas buvo visiškai kitoks nei dabar. Šiais laikais nei kaimuose, tuo labiau miestuose, lietuviai nebeavi vyžų. Juos pakeitė batai ir įmantrūs sportbačiai. Jūs poemoje „Metai” rašėte apie paprastą žmonių gyvenimą, tautiškumo bei gimtosios kalbos svarbą. Na, čia paprastas gyvenimas labai skiriasi nuo 18 amžiaus...“ Lukrecija Lazaraitytė

„... Paskutiniame laiške minėjote, kad norėtumėte atvykti pas mus į ateitį, į dvidešimt pirmąjį amžių, tad nusprendžiau jums parašyti ir papasakoti apie šių laikų pasaulį, jo privalumus ir trūkumus. Tikiuosi, tai padės jums priimti tinkamą sprendimą. Šiuolaikinis pasaulis nuo jums žinomo yra labai pasikeitęs. Visų pirma žemės ūkis nebėra toks svarbus. Mums tapus nepriklausoma valstybe atsivėrė labai daug prekybos kelių su kitomis valstybėmis, tai leido po truputį pamiršti žemės ūkį ir tobulėti kitose srityse. Taip pat šiais laikais yra daug daugiau išsimokslinusių žmonių, tačiau daugelis iš jų yra apleidę religiją ar net išvis netiki į Dievą. Visų antra šiais laikais yra labai skriaudžiama gamta, žmonės jos nebevertina taip, kaip jūsų laikais...“ Gvidas Radzevičius

„... Pasaulis nėra toks geras, kaip manytumėte. Žmonės vis mažiau tiki į Dievą. Tai galime dažniausiai pastebėti šių laikų jaunimo būry. Jaunas žmogus tiki į mokslą ar tiki tik savimi. Lietuva sumažėjo. Mažėja ir lietuvių. Šiais laikais lietuvis neranda savo vietos gimtojoje šalyje. Žmonės pamiršta mūsų kultūrą, papročius ir net kalbą. Tiek daug mūsų išvyksta ieškoti laimės svetur. Manau, kad šiuolaikinę visuomenę dominuoja technologijos. Dėl technologijų žmonės pamiršta, kas yra sunkus darbas...“ Izabelė Šimašiūtė

„Gerb. pone Donelaiti, jūsų sukurtą poemą ,,Metai", kurioje pasakojate apie valstiečių (būrų) gyvenimą, jų sunkius darbus, papročius, tikėjimą, jau skaitėme. Jūs mums esate labai žinomas, jus kaip poetas mums parodėt praeitį. Todėl aš nusprendžiau Jums parašyti ir šiek tiek apie dabartinį amžių, taip pat  palyginti jį su praeitimi. Taigi, manau, jūs būtumėte apstulbęs būtumėt atvykęs į dabartinius laikus, nes čia viskas yra pasikeitę - žmonės atrodo kitaip, dabar mes esame laisva šalis, nei kaip buvo praeityje baudžiavos laikais...“ Auksė Arnašiūtė

„... Bet vis dėlto, manau, kad jums taip pat įdomu ir šiuolaikinis žmonių dvasingumas. Jaunų žmonių tikėjimas yra bemaž užmirštas. Mūsų laikais dora, kuklumas ir darbštumas vis dar tebelaikomas vertybėmis, bet dauguma žmonių į tai nebekreipia dėmesio. Šiuolaikiniam žmogui terūpi uždirbti kuo daugiau pinigų ir ne visi žmonės tai daro teisingai ar garbingai. Žmogus, kuriam sekasi, yra laikomas tas, kuris yra išsilavinęs, turi daug pinigų ir gražią šeimą...“ Skaistė Bendoriūtė

„Gerbiamas Kristijonai, man labai malonu, kad gavau nuo jūsų laišką. Jūs atvėrėte širdį į gyvenimą išleidęs kūrinį ,,Metai’’. Jūs kaip poetas padarėte didelę įtaką šių dienų kartai. Ir mes labai didžiuojamės, kad Lietuvoje jūs - pirmas grožinės literatūros pradininkas. Ir manau, kad su jumis turėčiau apie daug ką pakalbėti...“ Greisė Butkutė

„Gerb .pone Donelaiti, girdėjau apie Jūsų planus atvykti pas mus. Skaičiau Jūsų sukurtą poemą ,,Metai”, kurioje pasakojate apie būrų gyvenimą, jų sunkius darbus, papročius, tikėjimą. ,,Metuose” mane labiausiai sužavėjo gamtos aprašymas ,,Pavasario linksmybėse”: ,,Krūmai su šilais visais išsibudino keltis,/ O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas.” Skaitydama jūsų aprašomas vietas, galiu spręsti, kad Jūs esate gamtos žmogus, kad mylite ir branginate ją...“ Eva Vingytė

„Gerb. pone Donelaiti, girdėjau, kad susidomėjote dabartimi. Todėl jums ir rašau šį laišką, kad praneščiau, kokia yra dabartinė situacija. Jau tiek laiko praėjo ir tiek daug pasikeitė, bet kartu ir daug kas išliko. Daug kas patobulėjo, žmonės kuriasi patogesnį ir paprastesnį gyvenimą. Žmonėms beveik nieko nebereikia daryti patiems, nes atsirado prietaisų, gaminančių maistą, transporto priemonių ir kitų daiktų, dėl kurių viską atliekame greičiau. Baudžiavos jau nebeliko, esame laisva šalis. Atsirado laisva teisė visiems rinktis, ką jie nori veikti, visi turi teisę į švietimą. Todėl dabar esame išsilavinusi šalis...“ Dianisa Rudytė

„... Labai vertiname Jūsų rankraštį, kuris Liudviko Rėzos buvo pavadintas “Metai” ir tapo pirmuoju lietuvišku grožiniu kūriniu. Mūsų gyvenimas tiek daug pasikeitė nuo to laiko, kurį Jūs aprašėte savo poemoje “Metai”. Šiuo metu žmonės jau yra daug ko pasiekę, nes XXI amžius yra vadinamas technologijų amžiumi. Dabar žmonės gali gyventi, kur tik nori. Lietuviai keliauja ir svetur, pas mus atvyksta svetimšaliai. Laikas kiekvienam iš mūsų tampa vis vertingesnis. Mes augame ir net nebepajaučiame, kaip laikas greitai eina ir kiek jo liko nebedaug. Kaip ir minėjau, Jūsų poemą “Metai” labai vertiname, tačiau ji nėra lengvai suprantama, nes daugybė žodžių dabartiniame pasaulyje nebevartojami...“ Kotryna Stankutė

„Gerbiamas Kristijonai Donelaiti, išgirdau, kad planuojate atvykti į XXI amžių, nesmerkiu jūsų sprendimo, bet noriu jus perspėti, kad atvykęs būtumėte pasiruošęs ir neliktumėte šokiruotas. Šiuo metu aš sėdžiu mokyklos suole su kauke ant veido ir rašau jums laišką. Pagalvotumėte, kodėl tu su kauke? Ogi prieš porą metų mus "užpuolė" virusas, kuris sustabdė gyvenimą, nes beveik visus metus tupėjome namuose karantine ir bijojome susitikti su kitų šeimų asmenimis ir net eiti apsipirkti. Žuvo daug žmonių, buvome sėslūs, kaip ir būrai jūsų kūrinyje "Metai", bet, manau, viskas jau tvarkosi, tuo labiau gavome daug laiko pabūti su savimi, savo šeimomis, bet apie tai papasakosiu kitą kartą...“ Dovilė Čemerkaitė

„Gerbiamas pone Donelaiti, išgirdusi apie Jūsų planus atvykti į XXI a., supratau turinti Jus įspėti apie šiuolaikinių žmonių moralines vertybes, kurios gali Jus šokiruoti. Iš Jūsų kūrybos galima suprasti, kaip labai vertinate tautiškumą ir lietuvių dorovingą elgesį. Atvykęs į XXI a. galite būti nemaloniai nustebintas, nes retas žmogus dabar laikosi Jūsų epochai būdingų elgesio normų. Darbštumas, Jūsų laikytas vienu svarbiausiu žmogaus bruožų, dabar nėra dažnai pasitaikanti savybė. Daugelis nori nedarydami nieko turėti viską...“ Emilija Dambrauskaitė

„Sveikas, Donelaiti! Kaip matau, jūs pradėjote domėtis dvidešimt pirmuoju amžiumi. Ir aš jums rašau laišką į praeitį apie šią kartą. Papasakosiu aš jums apie vertybes. Aš gyvenu Lietuvoje, mažame miestelyje Šilutė. Remiuosi tuo, ką aš patyriu ir matau kiekvieną dieną.  Šiais laikais dauguma žmonių gyvena miestuose, visi turi transporto priemones. Mano manymu, didžiausias trūkumas šios kartos yra, kad tikėjimas yra laisvas, dauguma žmonių netiki Dievo arba visiškai tikėjimo neturi...“ Mantas Urniežius

„...Kaimuose tai pat labai viskas pasikeitę. Sutriušusias trobas pakeitė prabangūs nuosavi namai su dideliais kiemais. Bet juose tikrai nėra auginamos daržovės, vaisiai ar kiti išgyvenimui skirti maisto produktai. Savo parašytoje poemoje ,,Metai” vaizdavote du žmonių tipus – ponus ir būrus. Dabar žmonės irgi yra skirstomi į pasiturinčius ir nepasiturinčius...“ Gunda Jurevičiūtė

„Gerbiamas Kristijonai, rašau jums šį laišką, norėdamas pranešti, kad jūsų rankraštis Liudviko Rėzos pavadintas „Metai“ tapo Lietuvos literatūros pirmtaku, bet ne tik lietuvininkai yra priblokšti jūsų darbo (poemos), šį darbą taip pat giria vokiečiai ir šveicarai...“ Dominykas Vaitkus

„...Dvasingumas bemaž užmirštas, tikinčių vis mažėja. Šias laikais svarbi ir reputacija, nuomonės išsakymas. Žmonės susvetimėję, paplitęs nenuoširdumas, melas, pyktis, nemeilė, veidmainystė. Galbūt atvyktumėte ir padarytumėte tvarką mūsų šaly. Nepasakyčiau, kad šiais laikais ir literatūra yra mėgstama ir labai skaitoma savo noru. Šiuo metu skaitome tavo kūrinį ,,Metai”. Tikriausiai nežinojai, kad šis tavo šedevras toks populiarus mūsų laikais...“ Monika Kudžiūtė

„Gerb. Kristijonai Donelaiti, tariu Jums ačiū už sukurtą poemą „Metai”, kurioje taip išsamiai pasakojate apie valstiečių gyvenimą, jų sunkius darbus, papročius bei tikėjimą. Taip pat turiu pridurti, jog esu sužavėta Jūsų gamtos aprašymų, skaitydama Jūsų eiles jaučiuosi lyg tai būtų tikrovė ir tai, mano manymu, yra dovana, nes ne kiekvienas autorius sugeba taip pakerėti skaitytoją...“ Paulina Miliūtė