2020 m. gimnazijoje mokėsi 87 (73 + 14 Kintų skyriuje) abiturientai (2019 m. 96 (87 + 9 Kintų skyriuje). Abiturientai  laikė 306  valstybinius brandos egzaminus (2019 m. – 294) ir 18 mokyklinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros – 13, technologijų – 5.

     Šių metų valstybinių brandos egzaminų balų vidurkis yra 42 balai. Egzaminų rezultatas yra 1b didesnis lyginant su 2019 m. – 41,14 balai.

    Abiturientai VBE išlaikė: informacinių technologijų - 100 %, chemijos - 100 %, fizikos - 100 %, geografijos 100 %, istorijos100 % , biologijos – 97,4  %, anglų kalbos 96 %, lietuvių kalbos ir literatūros 91%, matematikos 55%.

Abiturientai už VBE gavo penkis 100 –us ir yra pakviesti į Šilutės rajono savivaldybės administracijos organizuojamą šimtukininkų pagerbimo šventę rugpjūčio 13 d.

Eil.

Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Dalykas / įvertinimas

Mokytojo vardas, pavardė

1.

Kotryna Stankevičiūtė

Lietuvių kalba ir literatūra

100

Jovita Ona Kiaupienė

2.

Adomas Čižauskas

Anglų kalba

100

Kristina Sodonienė

3.

Gytė Gužauskaitė

Anglų kalba

100

Natalija Mulerova

4,

Benas Ranauskas

Anglų kalba

100

Kristina Sodonienė

5,

Benas Ranauskas

Informacinės technologijos

100

Alvydas Ežerinskis

    

Abiturientai geriausiai išlaikė anglų kalbos VBE . Egzamino balų vidurkis – 63 balai;  

Valstybinį Lietuvių kalbos egzaminą laikė 74 abiturientai:

 • Išlaikė 91 % (7 mokiniai neišlaikė);
 • geriausiai egzaminą išlaikė: Kotryna Stankevičiūtė (100 b), Gytė Gužauskaitė (95 b), Domantas Kmitas (86 b);
 • balų vidurkis – 35,1b, rezultatas yra 5,3 b mažesnis už 2019 m.);
 • aukštesniu pasiekimų lygiu – 4%.
 • pagrindiniu pasiekimų lygiu – 30%;
 • patenkinamu pasiekimų lygiu – 57%;
 • neišlaikė – 9%;

Valstybinį anglų kalbos egzaminą laikė 73 abiturientai:

 • išlaikė 96٪
 • geriausiai egzaminą išlaikė: Adomas Čižauskas – 100 b, Benas Ranauskas – 100 b ir dar 17 abiturientų išlaikė aukštesniu lygiu.
 • balų vidurkis – 63 b ( rezultatas yra 12 b aukštesnis už 2019 m.);
 • aukštesniu pasiekimų lygiu – 26% (2019 m. – 13%).
 • pagrindiniu pasiekimų lygiu – 55 %;
 • patenkinamu pasiekimų lygiu – 15 %;
 • neišlaikė – 4 %;

Valstybinį istorijos egzaminą laikė 39 abiturientai:

 • išlaikė 100 %;
 • geriausiai egzaminą išlaikė: Emilija Norkutė (86 b);
 • balų vidurkis – 48,6 b ( rezultatas yra 16,4 b aukštesnis už 2019);
 • aukštesniu pasiekimų lygiu – 3 %. (2019 m. – 0%)
 • pagrindiniu pasiekimų lygiu – 69 %;
 • patenkinamu pasiekimų lygiu – 28 %;
 • neišlaikė – 0%;

Valstybinį geografijos egzaminą laikė 3 abiturientai:

 • išlaikė 100 ٪
 • geriausiai egzaminą išlaikė: Lukas Peteraitis (57 b);
 • balų vidurkis – 45,33b (rezultatas yra 4,33 b aukštesnis už 2019 m.);
 • aukštesniu pasiekimų lygiu – 0 %.
 • pagrindiniu pasiekimų lygiu – 67 %;
 • patenkinamu pasiekimų lygiu – 33 %;
 • neišlaikė - 0%;

Valstybinį biologijos egzaminą laikė 39 abiturientai:

 • išlaikė 97,4 %;
 • geriausiai egzaminą išlaikė: Gytė Gužauskaitė (88 b), Simas Korženka (88 b);
 • balų vidurkis – 37,8 b (rezultatas yra 3,3b mažesnis už 2019 m.);
 • aukštesniu pasiekimų lygiu – 5% (2019 m. - 0%).
 • pagrindiniu pasiekimų lygiu – 33,4%;
 • patenkinamu pasiekimų lygiu – 59%;
 • neišlaikė – 2,6%;

Valstybinį chemijos egzaminą laikė 5 abiturientai:

 • išlaikė 100%;
 • geriausiai egzaminą išlaikė: Simas Korženka (72 b);
 • balų vidurkis – 53,8 b (rezultatas yra 20,8 b aukštesnis už 2019 m);
 • aukštesniu pasiekimų lygiu – 0%.
 • pagrindiniu pasiekimų lygiu – 80%;
 • patenkinamu pasiekimų lygiu - 20%;
 • neišlaikė - 0%;

Valstybinį fizikos egzaminą laikė 7 abiturientai:

 • išlaikė 100 ٪
 • geriausiai egzaminą išlaikė: Benas Ranauskas (83 b);
 • balų vidurkis – 33,6 b (rezultatas yra 14 b mažesnis už 2019 m.);
 • aukštesniu pasiekimų lygiu – 0%.
 • pagrindiniu pasiekimų lygiu – 29%;
 • patenkinamu pasiekimų lygiu – 71%;
 • neišlaikė - 0%.

Valstybinį matematikos egzaminą laikė 59 abiturientai:

 • išlaikė 56٪ (26 mokiniai neišlaikė);
 • geriausiai egzaminą išlaikė: Benas Ranauskas (93 b);
 • balų vidurkis – 16,9b (rezultatas yra 9,8 b mažesnis už 2019 m.);
 • aukštesniu pasiekimų lygiu – 2%.
 • pagrindiniu pasiekimų lygiu – 8%;
 • patenkinamu pasiekimų lygiu – 46 %;
 • neišlaikė – 44%.

Valstybinį informacinių technologijų egzaminą laikė 8 abiturientai:

 • išlaikė 100 ٪
 • geriausiai egzaminą išlaikė: Benas Ranauskas (100 b);
 • balų vidurkis – 43,8 b (rezultatas yra 13,5 mažesnis už 2019 m.);
 • aukštesniu pasiekimų lygiu – 12,5 %.
 • pagrindiniu pasiekimų lygiu – 12,5 %;
 • patenkinamu pasiekimų lygiu – 75 %;
 • neišlaikė - 0%;