Tradicinėn išvykon „Tėviškės keliais“ Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojai ir mokytojai senjorai išsiruošė beveik po dvejų metų.

Matyt, todėl kelionė buvo ypač graži: ir saulė dangumi ritinėjosi, ir bendravimas su kolegomis buvo linksmas ir nerūpestingas, ir kelionės vaizdai džiugino akį. Žaviosios gidės Raimonda ir Birutė aprodė mums Sudargo piliakalnius, Gelgaudiškio dvarą, Vaiguvos upelį-gatvę, „Žiburio“ gimnaziją, Zyplių dvarą ir Šakių miestelį. Garsiakalbė zanavykė šeimininkė restorane „Kuchmistrai“ vaišino ir gira, ir skilandžiu, ir įdaryta kopūsto galva bei morkų saldainiais. Aplankytas zanavykų kraštas ir jo žmonės tik patvirtino, kad keliaudami ir bendraudami tampame geresni,  artimesni ir laimingi. 

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas