Įspūdžiais dalijasi trečiokė gimnazistė D. Plauškaitė: „Gegužės 10 dieną vyko Klaipėdos rajono mokomųjų mokinių bendrovių regioninė paroda eXpo. Mūsų jaunoji bendrovė ,,Jaunosios ekspertės'' ten dalyvaujame jau antrus metus ir su didžiausiu džiaugsmu grįžtame su apdovanojimais, tik šiais metais netgi su dviem -  gavome dvi nominacijas ,,Tvariausia mokomoji mokinių bendrovė'' ir ,,Inovatyviausia mokomoji mokinių bendrovė''. Labai džiaugiamės, kad žengėmė didelį žingsnį į priekį. Šiame konkurse išmokome priimti kritiką, pastabas ir trokštame tobulėti.“

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas