Tokiais žodžiais konferencijos „Gyvenu su knyga" dalyvius sveikino Šilutės pirmosios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Jovita Kiaupienė. Dalijamės jos įspūdžiais.   

      RAJONINĖ 8-12 KLASIŲ MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ LITERATŪRINĖ-KŪRYBINĖ KONFERENCIJA „GYVENU SU KNYGA“, SKIRTA SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENAI

   Gegužės 4 dieną Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko jau antrą kartą organizuota rajoninė 8-12 klasių mokinių ir mokytojų literatūrinė-kūrybinė konferencija, skirta Spaudos ir knygos dienai pažymėti. Renginys prasidėjo Šilutės pirmosios gimnazijos direktorės Laimos Spirgienės ir Šilutės Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Vidos Kubaitienės sveikinimais. Konferencijos programa buvo labai įvairi, todėl šventės dalyviai net nepajuto, kaip greit prabėgo dvi valandos.

          Visus labai nustebino savo apranga ir scenos raiškos priemonėmis Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokiniai, suvaidinę ištrauką iš Juozo Grušo dramos „Barbora Radvilaitė‘‘, juos ruošė mokytoja metodininkė Jūratė Daugalienė. Šilutės pirmosios gimnazijos bibliotekininkė L. Jablonskytė apdovanojo geriausius mokyklos bibliotekos skaitytojus ir knygos iliustracijų parodos-konkurso „Negęstanti knygos šviesa“ laimėtojus.

          Kokia konferencija be pranešėjų? Pranešimą „Achilo ir Hektoro charakteriai Homero epe „Iliada“ pristatė Šilutės pirmosios gimnazijos II b klasės mokinė Austėja Baltrušaitytė  (mokytoja Lina Liepinienė), pranešimą apie Niki Marangous eilėraštį ,,Rožės“ pristatė Šilutės pirmosios gimnazijos IV b klasės mokinė Rugilė Kasiliauskaitė (mokytoja Lijana Venckienė), ypač įdomus buvo Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojos metodininkės Jolitos Švagždienės pranešimas „V. Šekspyro dramos ,,Hamletas“ šiuolaikinės interpretacijos“.

          Labai įtikinančiai ir išraiškingai pasirodė Šilutės pirmosios gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Jolitos Ežerinskės paruošti mokiniai. Jie suvaidino spektaklio pagal J.Genet dramą „Kambarinės“ ištrauką. Sujaudino visus žiūrovus IIIc klasės mokinės Rugilės Vaičiulytės meniškai pasakytas  V. Mykolaičio-Putino eilėraštis „Pavydas“.

           Aktyvumu pasižymėjo Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokiniai. Žiūrovai neliko abejingi stebėdami literatūrinę kompoziciją „Laiptai“ (pagal Bruno Ferrero), skaitovus subūrė mokytojos metodininkės Gitana Žygaitytė ir Rasvita Kundrotaitė. Kahoot viktorina „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai“ paragino konferencijos dalyvius ir pasivaržyti. Viktorinos užduotis parengė ir klausimus pakomentavo švėkšniškiai IIIbg klasės mokiniai  Milda Šerpetauskaitė ir Tomas Chockevičius. Juos paskatino dalyvauti bibliotekininkė Rita Šarkienė.

             Labiausiai visiems patiko susitikimas su rašytoja, edukatore, Lietuvos rašytojų sąjungos ir Tarptautinės vaikų  literatūros asociacijos (IBBY) nare Igne Zarambaite. Ji savo kalbą pavadino „Būk kaip upė“ ir įdomiai papasakojo apie savo ieškojimus, paklydimus ir atradimus.

Konferencija įvyko ir nemažai žmonių prisidėjo savo mintimis ir darbais: Laima Spirgienė, Laimutė Agrafina Eglinskienė, Jolita Ežerinskė, Vaida Galinskienė, Laima Jablonskytė, Lina Liepinienė, Lijana Venckienė, Jūratė Leonienė, Nijolė Titienė, Daiva Jakienė, Vytautas Kirjanovas, Daiva Peštenienė, Nijolė Rimkuvienė.  Ačiū jiems! 

 

Jovita Kiaupienė, Šilutės pirmosios gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, konferencijos organizatorė ir vedėja

Fotografavo Laima Rasa Jablonskytė ir Rita Šarkienė

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas