Gruodžio 7 dieną Šilutės rajono Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre vyko lietuvių liaudies kūrėjų atlikėjų šventė „Pažinsi tautosaką - atrasi save”.

Šventėje dalyvavo mokiniai iš Šilutės rajono ir mūsų gimnazijos mokinės: IV a klasės Lukrecija Lazaraitytė ir I d klasės Neringa Mauricaitė, kurios pasakojo senąja Mažosios Lietuvos tarme. Jas ruošė ir lydėjo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vaida Galinskienė. O šventę atidarė Neringa kartu su muzikos mokytoja Giedre Pociene padainuodamos ir grodamos kanklėmis.

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas