Gimnazijoje vyko rajoninė 9-12 klasių mokinių ir mokytojų literatūrinė-kūrybinė konferencija, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš šešių Šilutės ir Šilutės rajono gimnazijų, skaityti pranešimai, rodyti mokinių ir mokytojų kurti filmai, improvizacijos, literatūrinė kompozicija, pasirodė skaitovai, apdovanoti geriausi skaitytojai, organizuotos knygos viršelių ir knygų iliustracijų parodos, diskutuota su mokiniais ir mokytojais apie žodžio svarbą. Konferencijos organizatorė lietuvių kalbos mokytoja Jovita Kiaupienė džiaugėsi švente ir kvietė gyventi su knyga.  

 

 

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas