Trečių klasių gimnazistai kovo 31 d. lankėsi Vilniaus Litexpo "Studijos ir karjera" mugėje, klausėsi paskaitų apie studijas Lietuvoje bei užsienyje, CV rašymą, savęs pažinimą, viešėjo Vilniaus universitete bei džiaugėsi pavasarėjančios sostinės vaizdais. Nuoširdus ačiū pavaduotojai D.Jakienei už iniciatyvą ir organizavimą. 

Pristatome dalyvių atsiliepimus:

Studijų mugėje tikėjausi, kad bus daugiau aukštųjų mokyklų (aš asmeniškai nemačiau nei vieno medicinos universiteto ar apie medicinos studijų kryptį kalbančių žmonių), bet patiko paskaitos. Buvau dviejose paskaitose. Vienoje kalbėjo apie tai, kaip susikurti gerą CV ir parašyti motyvacinį laišką, o kitoje - kaip pasirinkti profesiją, pagal intelekto ir veiklos tipus. E.Dambrauskaitė

Man patiko klausytis paskaitos "Kaip paruošti stiprų CV ir motyvacinį laišką?" Sužinojau daug dalykų, kaip ir ką reiktų daryti rašant CV, kokios yra daromos klaidos ir pati supratau savo klaidas, kur esu padariusi. Supratau, jog laiškas turi būti neilgas ir kad į tave atkreiptų dėmesį, reikėtų parašyti, kuo aš galėčiau būti naudinga. Taip pat labai patiko stebėti, kaip masažuoja žmones, ir pačiai išmėginti. Dar labai patiko senoviniai daiktai - pamačiau  senovinį Lietuvos pinigą ir pabandžiau atrakinti spyną,  kuri buvo senovėje. A.Arnašiūtė

Kelionė visai smagi, patiko mugė, sužinojau nemažai iš paskaitų apie karjerą. Paskaitoje daug sužinojau apie CV rašymą. Po senamiestį patiko pasivaikščioti, į Gedimino kalną užlipom. Smagu buvo. N.Šertvytis

Man patiko išklausyta paskaita ,,Kaip pasidaryti stiprų CV ir motyvacinį laišką?" Studentų priėmimo vadovės patarimai, kurie išmokė, kaip pasidaryti CV, buvo labai naudingi. Ir sužinojau kelis internetinius puslapius, kurie padeda tai padaryti greičiau. Taip pat sužinojau klaidas, kurios dažnai daromos rašant CV. G.Kislinkaitė

Studijų muge truputį nusivyliau, nes neradau nieko, kas mane domintų, bet išklausiau įdomios diskusijos apie metų pertrauką ("Gap year") po mokslų. VU patiko, nes pristatęs universitetą matematikos studijas pasirinkęs studentas Nikita įdomiai papasakojo apie mokslus ir gyvenimą Vilniuje. D.Rudytė

Aš buvau dviejose paskaitose. Pirmoji buvo apie "Spotiself" savo karjeros ugdymą. Antrojoje paskaitoje buvo "Šuolis link savo sėkmingos karjeros per 45min"  buvo pasakojama, kaip atrasti savo tinkamą specialybę. M.Urniežius

Man visai patiko, įdomiausia paskaita buvo apie šiuolaikinį vaiką ir kaip technologijos gali jį ugdyti bei kenkti. Gal truputį per ilgai buvome Litexpo, norėjosi grįžti į autobusą, nes daug žmonių. Kartočiau! M.Kudžiūtė

Man pati kelionė buvo smagi, bet visgi nepatiko studijų mugė, nes mažai buvo universitetų. Bet buvo proga susipažinti su Verslo kolegija, deja, ji manęs nesudomino. Kitą kartą tikrai nevykčiau į studijų mugę, nebent būčiau pasiskaičiusi programą. Visai patiko Vilniaus universitete paskaita, bet vis tiek ji nesudomino manęs, na, gal truputėlį… I.Sudeikytė

Aš buvau 5.5 salėje, kur pristatyta tema "Kas ugdys šiuolaikinius vaikus?" Labai įdomiai papasakojo, skaidrėse buvo trumpa ir aiški informacija. Sužinojau, kad mokyklinio amžiaus vaikų smegenys yra dvigubai aktyvesnes negu suaugusio žmogaus. Įsidėmėjau: 1. Kaip turėtų ugdytis vaikas iki mokyklinio amžiaus - kai žaidžia vaikas, galime žinoti, kuo jis domisi. 2. Yra labai svarbi sąveika su bendraamžiais, bendradarbiavimas, mokėjimas tartis. 3. Šiandieniniame pasaulyje yra svarbu kūrybiškumas ir inovatyvumas. G.Butkutė

 

  

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas