K.Tamašauskaitės nuotrauka

Nojus Stankevičius dalyvavo  Lietuvos mokinių (11 kl.) anglų kalbos olimpiados savivaldybių (rajoninis) etape, vykusiame sausio 20 (THE ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD 2022 (FORM 11)) ir užėmė pirmą vietą.

Gimnazistas dalyvaus Šalies (respublikiniame) anglų kalbos olimpiados etape, kurį  numatoma rengti 2022 m. vasario 26 d. Sveikiname Nojų ir jo anglų kalbos mokytoją Kristiną Sodonienę!

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas