Muzikos ir etikos mokytoja iš Vilniaus Gintarė Razulevičiūte gimnazistams vedė paskaitą „,Kaip palaikyti pozityvų mąstymą net ir sunkiausiuose gyvenimo etapuose". Pasitelkdama A.Maslou poreikių piramidės pavyzdį viešnia kalbino gimnazistus, pasakojo apie savo gyvenimą iki ir po nelaimės bei priminė, kad žmogaus galimybių ribų nežino niekas. Paskaitą inicijavo mokyklos savivaldos pirmininkė Vytautė Kubaitytė ir savivaldos „Savi“ nariai.   

Informavo V.Kubaitytė, fotografavo A.Ežerinskis

Daugiau apie viešnią: https://www.youtube.com/watch?v=KTdTqxASOaY

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas