Kiekvienais metais spalio 10 dieną minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Siekdama atkreipti mokinių dėmesį į psichinės sveikatos svarbą, gimnazijos psichologė Rūta Gagienė diskutavo su mokiniais, kas tai yra psichinė sveikata, kaip rūpintis ja. Psichologė pristatė piešimo ant vandens techniką kaip nusiraminimo, atsipalaidavimo, emocijų išlaisvinimo būdą. Teigiama, kad tapyba ant vandens skatina kūrybiškumą, gerina emocinę sveikatą, lavina susitelkimą, ugdo pasitikėjimą savimi. Mokiniai galėjo išbandyti grupinį  ir individualų piešimo ant vandens būdus. Toks piešimas atliekamas tam skirtais dažais taškuojant, formuojant ornamentus inde, kuris pripildytas specialaus tiršto skysčio. Nuostabu tai, kad kūrinys vėliau perkeliamas ant popieriaus lapo, rezultatas visada unikalus ir nenuviliantis. Grupinių užsiėmimų metu galima pasidžiaugti sukurtais nepakartojamais darbais.
 
 

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas