Mūsų abiturientai Germanas Urbonavičius ir Dija Vaičikauskaitė už geriausiai išlaikytus anglų kalbos egzaminus (Germanas surinko 100, o Dija 99) apdovanoti Šilutės rajono savivaldybėje. Kartu su mokiniais džiaugėsi ir anglų kalbos mokytoja Kristina Sodonienė. 

https://www.silutesnaujienos.lt/lt/pagerbti-rajono-simtukininkai-ir-ju-mokytojai-nuotolinis-mokymas-turi-ir-pliusu-ir-minusu-bei-padejo-apsispresti-siekti-svajoniu/?fbclid=IwAR1taRWjx0XqE95G98ronXWzFg9a-awQTlktireq7djVsxnsCAbCwTlGT8Q

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas