Abiturientai ir trečiokai gimnazistai dalyvavo respublikiniame vieno kūrinio konkurse "Maža tauta su dideliu žodynu", skirtame V.Mačernio metams paminėti. G.Lozoraitytė ir M.Žvinklys tapo diplomantais, o visų dalyvių kūriniai sugulė į elektroninę knygą. Kviečiame pasigrožėti. 

https://read.bookcreator.com/uHXyUU5GDRcvdY2FXEWEvl6CkIu2/fDwvu0u6RhG4HPeW3mdMpg?fbclid=IwAR0LcN-9JQR9RIapRcQvCq1nQK5WXNePkQxJHN12DzpxTvSudfHf0uReoYw 

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas