Mūsų gimnazijos šokėjai nenuleidžia rankų (ir kojų!), jie sugeba šokti nuotoliniu būdu bei dalyvauti  festivaliuose. Gimnazijos šokių kolektyvas „Atlaja“ ir Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mažųjų šokių kolektyvas „Viržytė“ kovo mėnesį dalyvavo respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkursiniame festivalyje „Pamario susuktinis“. Mūsų šokių kolektyvas „Atlaja“ merginų ir jaunuolių grupėse pelnė I vietas, jaunimo grupėje užėmė II vietą. Sveikiname visą šokių kolektyvą ir jo nenuilstančią vadovę Ritą Kurpeikytę.

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas